За регистъра на военните паметници

НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР

НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

 

 

 

Българийо, за тебе те умряха,

една бе ти достойна зарад тях,

и те за теб достойни, майко, бяха

И твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх!