РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЛАСТ ВАРНА

 

ОБЩИНА ВАРНА

Област/община/  населено място

Точно наименование

Вид на обекта

Точно местоположение

1

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметник на падналите чинове от 8-ми При-морски полк в Сръбско-българската война

Паметник

Бул. „Мария Луиза“,между сградата на Община Варна и

Археологическия музей

2

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Възспоменателен паметник-костница на загиналите за Родината офицери, подофицери и войни през войните 1912-1913  и  1015-1918 г.

Паметник-костница

Стари градски гробища

3

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметник на граничаря

(на загиналите от 15-та погранична дружина)

Паметник

Морска градина

4

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война

Паметна плоча

Кв. „Виница“, бул. „Цар Борис III

5

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметник-портал на загиналите за войните за обединение на Отечеството 1912-1913 г. 1915-1918 г. и

Втората световна война

Паметник-портал

Бул. „8-ми

Приморски полк“

6

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметна плоча на генерал-майор Стоян Стоянов – летец изпитател

Паметна плоча

Кв. „Галата“, ул.“Иван Владиков“

7

Обл. Варна/общ. Варна/гр. Варна

Паметник на загиналите в Отечествената война

Паметник

Кв. „Аспарухово“, на централния площад

ОБЩИНА АКСАКОВО

8

Обл. Варна/общ. Аксаково/гр. Аксаково

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 г.

 

Паметник-чешма

Пред сградата на РПУ - Аксаково

9

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Кичево

Паметник на  героите от с. Кичево, загинали за обединението и независимостта на България 1912-1913г; 1915-1918г; 1944-1945г.

Паметник

В двора на храм „Св. ВМЧК Георги”

10

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Любен Каравелово

Паметник „Лъвчето”  -  В памет на загиналите в Бал-канската и Първата световна война от с. Л.Каравелово

Паметник-чешма

В центъра

11

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Долище

Паметник на загиналите в Балканската и Първата световна войни от с. Долище

Паметник

В центъра

12

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Климентово

Паметник на загиналите във войните за свободата на България

Паметник-чешма

В центъра

13

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Орешак

Паметник на руските освободители на с. Орешак от турско робство 1878г. и загиналите във войните войни от с. Орешак

Паметник

В центъра

14

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Игнатиево

Паметник на загиналите за свободата на Родината в Отечествената война

Паметник

Площада пред кметството

15

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Крумово

Паметник на Крумовци, загинали за свободата на Отечеството

Паметник-чешма

В центъра

16

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Слънчево

Паметник на загиналите за Отечеството

 

Паметник

В центъра

17

Обл. Варна/общ. Аксаково/с. Куманово

Паметник на  загинали за свободата на Родината във воините 1912-1913г; 1915-1918г; 1944-1945г.   от с. Куманово

Паметник

 

ОБЩИНА АВРЕН

18

Обл. Варна/общ. Аврен/с. Аврен

Паметник на загиналите за Отечеството  1912 – 1913г., 1915 – 1918г.  и  1944 – 1945г.

Паметник

В парка, пред сградата на общинска администрация

19

Обл. Варна/общ. Аврен/с. Синдел

Паметник на загиналите във войните за България   1915 – 1918  и  1944 – 1945г.

Паметник

В парка, до сградата на читалището

20

Обл. Варна/общ. Аврен/с. Царевци

Паметник на загиналите за  Отечеството  1912 – 1913г.

1915 – 1918г. и  1944 – 1945г.

Паметник

В центъра

21

Обл. Варна/общ. Аврен/с. Юнак

Паметник на загиналите за  Отечеството  1912 – 1913г. 1915 – 1918г. и  1944 – 1945г.

Паметник

В парка, на изток от кметството.

22

Обл. Варна/общ. Аврен/с. Дъбравино

Паметник на загиналите за  Отечеството  1912 – 1913г.

1915 – 1918г. и  1944 – 1945г.

Паметник

В парка, пред  кметството.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

23

Обл. Варна/общ. Белослав/гр. Белослав

Паметник на загиналите във воините 1912-1918 г и  в Отечествената война

Паметник

 

24

Обл. Варна/общ. Белослав/с. Страшимирово

Паметник на капитан Никола Лефтеров – участник в Балканските войни и Първата световна война

Паметник

В двора на кметството

ОБЩИНА БЯЛА

25

Обл. Варна/общ. Бяла/гр. Бяла

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втора световни войни

Паметник

В центъра

26

Обл. Варна/общ. Бяла/гр. Бяла

Паметник на Цонко и Илия Господинови – герои от Втората световна война

Паметник

 

27

Обл. Варна/общ. Бяла/с. Господиново

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втора световни войни

Паметник

 

28

Обл. Варна/общ. Бяла/с. Дюлино

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втора световни войни

Паметник

 

29

Обл. Варна/общ. Бяла/с. Горица

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втора световни войни

Паметник

 

30

Обл. Варна/общ. Бяла/с. Горица

Паметник на Петър Панайотов – герой от Втората световна война

Паметник

 

31

Обл. Варна/общ. Бяла/с. Попович

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втора световни войни

 

Паметник

 

ОБЩИНА ВЕТРИНО

32

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Ветрино

Паметник на загиналите през войните 1912-1918г. и Отечествената война 1944-1945г.

Паметник

В центъра

33

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Белоградец

Паметник на загиналите в Отечествената война 1944 – 1945 г.

Паметник

В центъра

34

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Доброплодно

Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г.

 

Паметник

В центъра

35

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Неофит Рилски

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. и Отечествената война 1944 – 1945 г.

Паметник

В двора на училището

36

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Невша

Паметник на загиналите във войните1912 – 1918 г. и в Отечествената война 1944 – 1945 г.

Паметник

В центъра, до църквата

37

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Млада гвардия

Паметник “Войника” - загинали войници във войните 1912–1918 г.

Паметник

В парка

38

Обл. Варна/общ. Ветрино/с. Момчилово

Паметник на загиналите във войните 1912 – 1918 г.

 

Паметник

В североизточния края на селото

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

39

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/гр. Вълчи дол

Паметник на загиналите във воините

Паметник

 

40

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Генерал Киселово

Паметник на Генерал Пантелей Киселов

1863 – 1927 г.

Паметник

 

41

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Генерал Киселово

Паметник на загинали за Родината

1912-1913;1915-1918; 1944-1945 г.

Паметник

 

42

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Червенци

Паметник на загиналите за Родината във воините

1912-1913,  1915-1918,  1944-1945 г.

Паметник

 

43

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Добротич

Паметник на загинали за Родината

1912 – 1913; 1915 – 1918; 1944 – 1945 г.

Паметник

 

44

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Брестак

Паметник на загиналите във войните 1912 – 1913;

1915 – 1918 г.

Паметник

 

45

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Калоян

Паметник на загинали за Родината

 

Паметник

 

46

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Караманите

Паметник на загиналите във войните

1912 – 1913; 1915 – 1918 г.

Паметник

 

47

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Стефан Караджа

Паметник на загиналите във воините

1912 – 1913; 1915 – 1918 г.

Паметник

 

48

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Кракра

Паметник на загиналите във воините

1912 – 1313] 1915 – 1918] 1944 – 1945  г.

Паметник

 

49

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Войводино

Паметник на загиналите на загиналите във воините 1912 – 1913;1915-1918;1944-1945 г.

Паметник

 

50

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Щипско

Паметник на загиналите на загиналите във войните

1912 – 1913;1915-1918 г.

Паметник

 

51

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Оборище

Паметник на загиналите през войните

 

Паметник

 

52

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Михалич

Паметник на загиналите за Родината

 

Паметна плоча

 

53

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Есеница

Паметник на загиналите за Родината

 

Паметник

 

54

Обл. Варна/общ. Вълчи дол/с. Метличина

Нов паметник

Паметник

 

ОБЩИНА ДЕВНЯ

55

Обл. Варна/общ. Девня/гр. Девня

Паметник на загиналите през войните девненци

Паметник

 

56

Обл. Варна/общ. Девня/гр. Девня

Паметник на загиналите през войните повеляновци

 

 

Паметник

Кв. „Повеляново“

57

Обл. Варна/общ. Девня/с. Падина

1.Паметник на загиналите във войните  жители на с.Падина

2.Паметни плочи на загиналите във войните

Паметник

 

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

58

Обл. Варна/общ. Дългопол/гр. Дългопол

Паметник на загиналите за Родината

Паметник

В центъра

59

Обл. Варна/общ. Дългопол/с. Аспарухово

Паметник на загиналите във войните

Паметник

 

60

Обл. Варна/общ. Дългопол/с. Партизани

Паметник на загиналите за Родината

 

Паметни плочи

В центъра, на фасадната стена на кметството

61

Обл. Варна/общ. Дългопол/с. Камен дял

Паметник на загиналите за Родината

 

Паметна плоча

Сграда на кметството

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

62

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/гр. Долни Чифлик

Паметник на В памет на загиналите в Отечествената война и в борбата срещу фашизма в памет на Митю Илиев Караилиев

Паметник

 

63

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/гр. Долни Чифлик

В памет на загиналите жители на гр. Долни чифлик във войните: 1912 – 1913; 1915 – 1918; 1944 – 1945 г.

Паметник

В центъра

64

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/с. Гроздьово

Паметник на загиналите в Балканската, Между-съюзническата, Първата и Втората световни войни

Паметник

В центъра

65

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/с. Старо Оряхово

Паметник на загиналите във войните

Паметник

 

66

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/с. Рудник

Паметник на загиналите във войните 1912, 1916,

1944-1945 год.

Паметник

 

67

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/с. Голица

Паметник на загиналите във войните от с. Голица

Паметник

В центъра

68

Обл. Варна/общ. Долни Чифлик/с. Венелин

Бюст паметник. на летеца майор Венко Ненов

Паметник

 

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

69

Обл. Варна/общ. Провадия/гр. Провадия

Паметник на загиналите във Втората световна война от община Провадия

Паметник

В градинка източно от старата сграда на Община Провадия

70

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Градинарово

Паметник на загиналите във войните

 

Паметник

В северната част на площада

71

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Комарево - 1

Паметник на Тодор Илиев  и 4 загинали във войната 1944–1945 г.

Паметник

В м. Соук су, на 1,5 км югоизточно от селото

72

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Манастир

Паметник на загиналите във войните 1912–1918  и 1944–1945 г.

Паметник

В градинка до центъра на селото

73

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Петров дол - 1

Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г.

Паметник

На поляна, край чешма в югоизточния край на селото

74

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Петров дол - 2

Паметник на загинал военнослужещ

Паметник

В градинка край чешма в югоизточния край на селото

75

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Равна

Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г.

Паметник

В малка градинка срещу входа на църквата

76

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Блъсково

Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г.

Паметник

В парк край главната улица

77

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Добрина

Паметник на загиналите във войните

Паметник

В градинка в центъра на селото

78

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Неново - 1

Паметник на загиналите във войните 1912–1918 г.

Паметник

В двора на църквата

79

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Неново - 2

Паметник на Димитър Димитров, загинал по време на ВСВ в Унгария

Паметник

В двора на църквата

80

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Снежина

Паметник на загиналите във войните

Паметник

На площада, пред училището

81

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Черковна - 1

Паметник на загинал във Втората световна война

 

Паметник

В двора на църквата, при апсидата на храма

82

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Черковна - 2

Паметник на загиналите във войните  1912–1918 г.

 

Паметник

На площада, пред Кметството

83

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Венчан

Паметник на загиналите във войните  1912–1918 г. и 1944 г.

Паметник

В центъра, пред читалището

84

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Китен

Паметник-чешма на загиналите във войните 1912–1918 и 1944 – 1945 г.

Паметник-чешма

В центъра на селото

85

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Кривня

Паметник на загиналите във войните 1912 - 1918 г.

Паметник

В градинка в центъра на селото

86

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Бозвелийско

1. Паметник на двама загинали в Първата световна война

2. Паметник на загинал в Първата световна война

Паметник

В двора на храм „Св. Архангел Михаил

87

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Тутраканци

Паметник на загиналите във Втората световна война

 

Паметник

В градинка пред Кметството

88

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Комарево - 2

Паметник-чешма на фронтоваците от Втората световна война

Паметник-чешма

В горичка, южно от селото

89

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Житница

Паметник на загиналите в Балканските войни и във Втората световна война

Паметник

В центъра на с. Житница

90

Обл. Варна/общ. Провадия/с. Овчага

Паметник на загиналите във войните от с. Овчага

Паметник

Пред сградата на читалището

ОБЩИНА СУВОРОВО

91

Обл. Варна/общ. Суворово/гр. Суворово

Паметник на загиналите войни

Паметник

 

92

Обл. Варна/общ. Суворово/с. Николаевка

Паметник на загиналите войни във войните

Паметник

 

93

Обл. Варна/общ. Суворово/с. Чернево

Паметник на загиналите войни, Балканската война 1912-13; Междусъюзническата и Първата  световна война

Паметник

 

94

Обл. Варна/общ. Суворово/с. Изгрев

Паметник на загиналите войни от с. Изгрев

Паметник

В двора на читалището