РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЛАСТ БУРГАС

 

ОБЩИНА АЙТОС

Област/община/

населено място

Точно наименование

Вид на обекта

Точно местоположение

1

Бургас/Айтос/ Дрянковец

Загинали за Родината от с. Дрянковец - ок. Айтоска 1912-1913 г.

Паметник

Селската градинка на с. Дрянковец

2

Бургас/Айтос/ Карагеоргиево

На загиналите в Отечествената война от с. Карагеоргиево - ок. Айтоска 1912-1913 г

паметна плоча

на стената на сградата на читалището на с. Карагеоргиево

3

Бургас/Айтос/ Караново

В памет на загиналите в Отечествената война от с. Караново

Паметник

В двора на детската градина на с. Караново

4

Бургас/Айтос/ Караново

Загинали за Родината от с. Караново - ок. Айтоска 1912-1913 г.

паметна плоча

на стената на сградата на кметството на с. Караново

5

Бургас/Айтос/ Лясково

Списък на загиналите в борбата против капитализма и фашизма
 в 1- вата Световна война и Отечествената война

Паметник

На площада, в градинката на с. Лясково

6

Бургас/Айтос/ Мъглен

Загинали за Родината от с. Мъглен - ок. Айтоска 1912-1913 г.

паметна плоча

Плочата се намира на стената на сградата на кметството на с. Мъглен

7

Бургас/Айтос/ Пещерско

Българио, за тебе те умряха Загинали за Родината

паметна плоча

В градинка на площада на с. Пещерско

8

Бургас/Айтос/ Пирне

Вечна слава на героите

Паметник

Пред читалището на с. Пирне

9

Бургас/Айтос/ Съдиево

В борбата против капитализма и фашизма от с Съдиево загинаха

Монумент

Градинка до църквата в с. Съдиево на централния площад

10

Бургас/Айтос/ Тополица

Те умряха за България

Паметник

В двора на кметството

11

Бургас/Айтос/ Тополица

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Плочата се намира на стената на сградата на кметството на с. Тополица

12

Бургас/Айтос/ Черноград

Загинали за Родината

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

13

Бургас/Айтос/ Черноград

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

14

Бургас/Айтос/ Черноград

1878-1978                     В памет на Ненко Иванов

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

15

Бургас/Айтос/ Чукарка

На загиналите за Родината от с. Чукарка - ок. Айтоска 1912-1913 г

паметна плоча

Лицевата стена на училище “Св.св. Кирил и Методий” в с. Чукарка

16

Бургас/Айтос/ Чукарка

На загиналите в Отечествената война от с. Чукарка

паметна плоча

На лицевата стена на Читалище “Наука”

ОБЩИНА БУРГАС

17

Бургас/Бургас/ Бургас

Паметна плоча на загиналия матрос

паметна плоча

На колона на мостика в Бургас

18

Бургас/Бургас/ Бургас

В памет на загиналите във Войните на ХХ век

Монумент

На ъгъла на ул.”Демокрация” и ул. „Димитър Димов”, до Транспортния техникум, гр. Бургас

19

Бургас/Бургас/ Бургас

"За него Шипка пее днес, за него Одрин все мълви"

Паметник

Пред Военния клуб, Ул.”Христо Ботев”36

20

Бургас/Бургас/ Драганово

Загинали за Родината

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

21

Бургас/Бургас/ Изворище

Загинали за Родината

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

22

Бургас/Бургас/ Изворище

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

23

Бургас/Бургас/ база Атия

Паметникът се състои от пет основни елемента. На първият от тях е разположена мраморна плоча с надпис за създаването на Военноморска база Бургас. На вторият е монтирана барелефна плоча от бронз с образа на с-на II ст. Стефан Михалев Димитров от гр. Созопол. На 07.12.1973 год. той жертва живота си като спасява другарите си и кораба. На третият елемент е поставен знака на вмб Бургас, изработен от бронз, а на върха е поставен Георгиевски кръст за храброст. Елементът е изработен така, че да позволява полагането на венци и цветя. Четвъртият елемент е паметна плоча с имената на петнадесетте матроса от торпедоносеца „Смели” загинали на 19-ти май 1943 г. пред нос Акин и имената на седемте матроса от торпедоносеца „Дръзки” загинали на 15.10.1942 г. Петият елемент се състои от две паметни плочи. Първата е паметна плоча с имената на загиналите военни моряци през 1916 г. в Бургаския залив, а на втората са имената на родолюбиви българи помогнали за създаването на мемориалния комплекс.

Мемориален комплекс

в.ф. 32890 - военноморска база – ВМС; пункт за базиране Бургас (Атия)

24

Бургас/Бургас/ Българово

Паметник

Паметник

В градския парк

25

Бургас/Бургас/ кв. Долно езерово

Паднали в неравен бой при р. Драва, Унгария

Паметник

кв.74 УПИ III, отреден за млад. дом и озеленяване

26

Бургас/Бургас/  кв. Лозово

В памет на Димитър Костадинов

Паметник

южната страна на кметството в парка

27

Бургас/Бургас/  кв. Банево

През Отечествената война 1944-1945 от с. Банево, Бургаски окръг загинаха

Паметник

В регулация, в кв. 37 - градинка

28

Бургас/Бургас/    с. Брястовец

Те паднаха в Отечествената война за свободата на българския народ

Паметник

с. Брястовец, ул.”Двадесет и първа”№3

29

Бургас/Бургас/    с. Равнец

Геройски загинали през отечествената война в Унгария

Паметник

В центъра пред кметството

30

Бургас/Бургас/    с. Рудник

загинали през Отечествената война 1944-1945 г. от с. Рудник

паметна плоча

пред кметството

31

Бургас/Бургас/  Твърдица

Вечна признателност

паметна плоча

сградата на ЦДГ

32

Бургас/Бургас/   Ветрен

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Върху училищна стена на ОУ „Христо Ботев”

ОБЩИНА КАМЕНО

33

Бургас/Камено/ Камено

1923; 1944; 1945 загиналите в Отечествената война

Паметник и костница.

На площада пред сградата на Община Камено.

34

Бургас/Камено/  Камено

Въ паметъ на убититъ и умрулитъ войници от с. Каялий през Балканските войни 1912 - 1913 г. при Б. Хисар, Одринъ, Чаталджа, Гевгели и др.

Паметник

На ул. „Георги Кондолов” срещу РПУ гр. Камено.

35

Бургас/Камено/ с. Винарско

Загинали за Родината отъ с. Винарско ок. Айтоска 1912 – 1913 и 1915 – 1918 г.

паметна плоча

На фасада на училището в с. Винарско.

36

Бургас/Камено/ с. Вратица

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С. ВРАТИЦА БУРГАЗКА ОКОЛ. 1912 – 1913 Г. И 1915 – 1918 Г.

паметна плоча

В парка до Кметството на селото

37

Бургас/Камено/ с. Желязово

БАЛКАНСКАТА И СЪЮЗНИЧЕСКАТА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА

паметна плоча

На фасадата на кметство с. Желязово.

38

Бургас/Камено/  с. Ливада

НА ГЕРОИТЕ ЗАГИНАЛИ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 1944 – 1945 Г. В ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ ПРИ Р. ДРАВА В УНГАРИЯ

паметна плоча

На центъра на селото

39

Бургас/Камено/  с. Полски извор

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТ С. ПОЛСКИ ИЗВОР – БУРГАСКО 1944 – 1945

паметна плоча

На фасадата на кметството

40

Бургас/Камено/  с. Полски извор

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С. ПОЛСКИ ИЗВОР – БУРГАСКА 1912 – 1913

паметна плоча

На фасадата на кметството

41

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944 – 1945 ГОДИНА ОТ С. РУСОКАСТРО

паметник

В парка до кметството

42

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗА СЛАВА НА ГЕРОЙТЕ 1916

паметна плоча

В кметството от двете страни след централния вход /втора плоча/

43

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗА СЛАВА НА ГЕРОЙТЕ 1913

паметна плоча

В кметството от двете страни след централния вход /първа плоча/

44

Бургас/Камено/  с. Трояново

ВЪ ПАМЕТЪ НА ПАДНАЛИТЕ ГЕРОЙ ВЪ БАЛКАНСКАТА И ЕРОПЕЙСКАТА ВОЙНИ 1912 – 1913 Г. И 1915 – 1918 Г.

монумент

В двора на НУ "Христо Ботев

45

Бургас/Камено/  с. Тръстиково

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ПРИ ГРАБОВО – УНГАРИЯ

паметна плоча

На фасадата на кметството в с. Тръстиково.

46

Бургас/Камено/  с. Тръстиково

ЗАГИНАЛИТЕ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С.ТРЪСТИКОВО ОБЛ.БУРГАСКА 1912 – 1913 Г. 1915 – 1918 Г.

паметна плоча

На фасадата на църквата в с. Тръстиково.

47

Бургас/Камено/  с. Черни връх

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ОТ С.ЧЕРНИ ВРЪХ

Паметник

В парка на с. Черни връх

ОБЩИНА КАРНОБАТ

48

Бургас/Карнобат/  с. Аспарухово

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ОТ С.ЧЕРНИ ВРЪХ

Паметник

В двора на църквата

49

Бургас/Карнобат/  с. Черково

Паметник – монумент на загиналите във войните 1912 до 1944 г.включително

Паметник

Намира се до църковния двор

50

Бургас/Карнобат/  с. Церковски

Загинали за Родината от с. Нейчево, ок. Карнобатска 1912-1913г.

паметна плоча

Върху стена при входа на читалищна сграда в село Церковски

51

Бургас/Карнобат/  с. Деветак

Слава на героите 1912-1918

Паметник

в парка на с. Деветак

52

Бургас/Карнобат/  с. Добриново

В памет на избитите и умрели през войната 1912 и 1913г.

Паметник

Намира се в църковния двор

53

Бургас/Карнобат/  с. Драганци

Загинали участници от с. Драганци в Балканската 1912-1913 и Първата световна война 1915-1918 год.

паметна плоча

В двора на читалището

54

Бургас/Карнобат/  с. Екзарх Антимово

Паметник

Паметник

В парк, намиращ се в централната част на селото

55

Бургас/Карнобат/  с. Хаджиите

Загинали в отечествената война

паметна плоча

В двора на кметството

56

Бургас/Карнобат/  с. Искра

В памет на загиналите от с. Искра в отечествената война 1944-1945

паметна плоча

В ДВОРА НА КМЕТСТВОТО, Северозападно от сградата

57

Бургас/Карнобат/  Карнобат

Братская могила воинскихъ чиновъ

Паметник и костница

В района на Общинска болница в източната част на града

58

Бургас/Карнобат/  Карнобат

В памет на опълченците от гр. Карнобат

паметна плоча

В района на общинска болница в източната част на града

59

Бургас/Карнобат/  Карнобат

Площад „Героите”      В памет на падналите в освободителните войни

паметна плоча

Площад „Героите”

60

Бургас/Карнобат/  с. Козаре

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Закрепена на източната стена на кметството

61

Бургас/Карнобат/  с. Крумово градище

Паметник на загиналите във Втората световна война  и антифашистката съпротива 1944-1945 г.

Паметник

В центъра на селото

62

Бургас/Карнобат/  с. Мъдрино

Загинал в Отечествената война

Паметник

В парка в централната част на с.Мъдрино

63

Бургас/Карнобат/  с. Невестино

В памет на загиналите във Втората световна война

Паметник

В парка в централната част на с-Невестино – до църквата

64

Бургас/Карнобат/  с. Раклица

В памет на загиналите в Отечествената война 1944/1945 год

Паметник

В парка на с.Раклица

65

Бургас/Карнобат/  с. Сан Стефано

Паметник на участниците в Балканската и Европейската война

Паметник

В парка и в частен двор в с. Сан Стефано

66

Бургас/Карнобат/  с. Сърнево

Паметник на загиналите във Втората световна война

паметна плоча

На сградата на читалището

67

Бургас/Карнобат/  с. Сигмен

В памет на загиналите в Отечествената война 1944/1945 год.

Паметник

В парка на с.Сигмен

68

Бургас/Карнобат/  с. Смолник

Военно гробище с погребани трима руски войника и паметник

Военно гробище и паметник

Поставен в двора на училището

69

Бургас/Карнобат/  с. Соколово

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

При входа на ОУ”Хр.Ботев”

70

Бургас/Карнобат/  с. Венец

Загиналите във Втората световна война 1944-1945 г.

Паметник

Централен парк на с.Венец

71

Бургас/Карнобат/  с. Житосвят

Паметник на загиналите във Втората световна война 1942-1945 г.

Паметник

В парк, намиращ се в централната част на селото

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

72

Бургас/Малко Търново/             с. Калово

Паметник „Атанасова чешма”

Паметник

В близост до с. Визица

73

Бургас/Малко Търново/             с. Калово

Паметна плоча на загиналите от с. Калово в І-та Световна война и ІІ-та Световна война

паметна плоча

На фасадата на сградата на кметството

74

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Балканската война 1912-1913 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

75

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Междусъюзническата  война 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

76

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

77

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметник на загиналите за охрана държавната граница

Паметник

Градски парк

78

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

В памет на опълченците от Малко Търново

Паметник

ул. „България”

79

Бургас/Малко Търново/             с. Близнак

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.

паметна плоча

Чешма в центъра на селото

80

Бургас/Малко Търново/             с. Граматиково

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на камбанарията в центъра на селото

81

Бургас/Малко Търново/             с. Визица

Паметна плоча на загиналите в Междусъюзническата война 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на бившата сграда на кметството

82

Бургас/Малко Търново/             с. Заберново

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на църквата

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

83

Бургас/Несебър/             с. Баня

Паметник на загиналите

Паметник

В центъра на селото, парка срещу кметството

84

Бургас/Несебър/  с. Гюльовца

В памет на загиналите в Отечествената война жители на с. Гюльовца

Паметник

Центъра на селото срещу кметството

85

Бургас/Несебър/  с. Кошарица

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война от с. Кошарица

Паметник

В центъра на селото на площада

86

Бургас/Несебър/  Несебър

В памет на загиналите  във войните от общ. Несебър

Паметник

В центъра на града, площад Жулиета Шишманова, до пощата (новата част)

87

Бургас/Несебър/  Несебър

На падналите в съпротивителното движение и отечествената война

Паметник

Пред читалище Яна Лъскова (старата част)

88

Бургас/Несебър/  Обзор

Загинали в отечествената война

Паметник

В парковата алея на центъра на града

89

Бургас/Несебър/  Влас

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война от с. Влас

Паметник

Междуулично парково пространство до училището

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

90

Бургас/Поморие/  Александрово

Загинали в  Отечествената война от с. Александрово

паметна плоча

паметната плоча се намира на фасадата на кметството

91

Бургас/Поморие/  Александрово

Загинали за Родината

паметна плоча

паметната плоча се намира на фасадата на кметството

92

Бургас/Поморие/  Бата

Загинали за Родината от батска община

паметна плоча

паметната плоча се намира в сградата на кметството

93

Бургас/Поморие/  Горица

Загинали в Отечествената война 1944-1945 г.

Паметник

паметникът се намира  в парка на селото

94

Бургас/Поморие/  Горица

Загинали за Родината от село Горица

паметна плоча

паметната плоча се намира  в сградата на кметството

95

Бургас/Поморие/  Каблешково

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. и 1944-1945 г.

Паметник

в градския парк

96

Бургас/Поморие/  Каменар

Загинали за Родината от с. Каменар

паметна плоча

паметната плоча се намира в сградата на кметството

97

Бургас/Поморие/  Лъка

Загинали за Родината от с. Лъка 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

паметна плоча

паметната плоча е монтирана върху фасадната стена на кметството

98

Бургас/Поморие/  Медово

В памет на загиналите борци против фашизма

паметна плоча

паметната плоча е монтирана върху фасадната стена на читалище “Христо Ботев” в с.Медово

99

Бургас/Поморие/  Поморие

Загинали по време на войните

Паметник

в градския парк, срещу храм “Св.Рождество Богородично”

100

Бургас/Поморие/  Поморие

Участници в борбата за национално освобождение

паметна плоча

ул.”Княз Борис І”,срещу храм “Св.Рождество Богородично”

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

101

Бургас/Приморско/Веселие

В памет на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г. от с. Веселие

Паметник

Пред училището

102

Бургас/Приморско/Ново Паничарево

Загиналите във войните новопаничаревци

Паметник

Пред читалището

103

Бургас/Приморско/Писменово

В памет на загиналите жители от с. Писменово, общ. Приморско през Втората световна война

Паметник

В центъра на селото

104

Бургас/Приморско/Приморско

Загинал в Отечествената война при Мали Ког

паметна плоча

Плочата е поставена на северната стена на читалището

105

Бургас/Приморско/Приморско

Паметник на незнайния войн

Паметник

Морската градина

106

Бургас/Приморско/Приморско

За България В памет на замръзналия на пост моряк

Паметник

Устието на р. Ропотамо

107

Бургас/Приморско/Ясна поляна

На падналите в борбата против фашизма от с. Ясна поляна

Паметник

На площада

ОБЩИНА РУЕН

108

Бургас/Руен/ Вресово

паметна плоча на загиналите в отечествената война от с. Вресово Бургаско 1944-1945

паметна плоча

на стената на сградата на читалището в  с. Вресово

109

Бургас/Руен/ Добромир

паметник

паметник

на 800 метра преди с.Добромир по пътя Айтос-Варна

110

Бургас/Руен/ Дъскотна

паметна плоча на загинали за родината в село Дъскотна, Айтоска ок., 1912-1913г.

паметна плоча

на стената на сградата на кметството на с. Дъскотна

111

Бургас/Руен/ Дъскотна

паметна плоча на загиналите в отечествената война от село Дъскотна

паметна плоча

на стената на сградата на кметството на с. Дъскотна

112

Бургас/Руен/ Люляково

паметна плоча на загиналите за родината от село Люляково, ок. Айтоска, 1912-1913г.

паметна плоча

на стената на сградата на училището в с. Люляково

113

Бургас/Руен/ Люляково

паметна плоча на загиналите в отечествената война от село Люляково

паметна плоча

Паднала и се намира на съхранение в читалището в с. Люляково

114

Бургас/Руен/ Преображенци

паметна плоча на загиналите в отечествената война от село Преображенци

паметна плоча

на стената на сградата на кметството в с. Преображенци

115

Бургас/Руен/ Просеник

Паметник на загиналите като партизани от отряд "Народен юмрук" и загинали в отечествената война край река Драва

паметник

В центъра на с. Просеник

116

Бургас/Руен/ Просеник

Паметна плоча на загинали за Родината от село Просеник 1912-1913 г.

паметна плоча

на стената на сградата на кметството в с. Просеник

117

Бургас/Руен/ Разбойна

В ЧЕСТ НА ПАДНАЛИТЕ ГЕРОИ ПРЕЗ ВОЙНИТЕ 1913-17 г.

паметник

В центъра на с. Разбойна

118

Бургас/Руен/ Разбойна

Вечна слава на героя Христо Ст. Янакев

паметник

В центъра на с. Разбойна

119

Бургас/Руен/ Разбойна

Надгробни каменни кръстове

Войнишки гробове

Срещу стопанския двор в началото на село Разбойна

120

Бургас/Руен/  Руен

ЗАГНАЛИ за РОДИНАТА воини от село РУЕН

паметна плоча

на стената на сградата на общинската администрация в с. Руен

121

Бургас/Руен/ Ръжица

ЗАГИНАЛИ В СЪПРОТИВИТЕЛНОТОДВИЖЕНИЕ И ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА от с. РЪЖИЦА

монумент

в двора на читалището в с. Ръжица

122

Бургас/Руен/ Ръжица

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТ с. РЪЖИЦА околия АЙТОСКА ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912 – 1913

паметна плоча

на стената на сградата на кметството в с. Ръжица

123

Бургас/Руен/ Ръжица

На  04.VІІ.1953 год. ГЕРОЙСКИ ЗАГИНАХА В БОЙ С ВРАГОВЕТЕ НА НАРОДА

паметник

на 4 км извън селото,по стария път Ръжица-Айтос

124

Бургас/Руен/ Трънак

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА от с. Трънак, Айтоска околия 1915 – 1918 година

паметна плоча

на стената на сградата на кметството в с. Трънак

125

Бургас/Руен/ Череша

В памет на загиналите в Отечествената война 1944-1945 от с. Череша

паметна плоча

на стената на сградата на кметството в с. Череша

126

Бургас/Руен/ Ябълчево

Загинали в Отечествената война от с. Ябълчево  1944-1945

паметна плоча

на стената на сградата на читалището в с. Ябълчево

127

Бургас/Руен/ Ябълчево

Загинали в Отечествената война от с. Ябълчево  1944-1945

паметна плоча

на стената на сградата на читалището в с. Ябълчево

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

128

Бургас/Созопол/ Вършило

Паметник на загиналите в Балканската бойна 1912 – 1913 г.
Междусъюзническата 1915 – 1918 г.
Руско- турската освободителна война 1878 г.

Две паметни плочи

В центъра на селото

129

Бургас/Созопол/ Извор

 

паметна плоча

На входа на църквата Св. Троица

130

Бургас/Созопол/ Извор

 

паметна плоча

на площада   пред читалището и кметството

131

Бургас/Созопол/ Равадиново

Загинали в Отечествената война от с. Равадиново

Монумент

пред кметството

132

Бургас/Созопол/ Равна гора

Загинали в Отечествената война от с. Равна гора 1944-1945 г.

паметна плоча

На стената на сградата на читалището

133

Бургас/Созопол/ Росен

В борбата против фашизма и капитализма в с. Росен загинаха

паметна плоча

На стената на сградата на читалището

134

Бургас/Созопол/ Созопол

Паметник на подводничарите

паметна плоча

гр. Созопол, входа на  града

135

Бургас/Созопол/ Созопол

Паметник на загиналите в Балканската война 1912-1913 г.,  Междусъюзническата война 1913 г.,  Първата световна война 1914-1918 г., Отечествената война 1944 - 1945 г.

Паметник арка с 4 паметни плочи

На входа на градската градина

136

Бургас/Созопол/ Черноморец

В памет на падналите за свободата на България войници от с. Св. Никола

паметник

Парка на с. Черноморец

137

Бургас/Созопол/ Черноморец

В памет на падналите за свободата на България войници от с. Св. Никола

паметник

До училище „Димо Николов”

138

Бургас/Созопол/ Черноморец

Паметник на загиналите матроси от тропедоносеца „Смели” – с. Черномпрец

паметник

Нос Акин

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

139

Бургас/Средец/ Беливрен

Загинали за Родината от с. Беливрен, об. Средецка, 1912-1913 г.

паметна плоча

На стената на кметството

140

Бургас/Средец/ Белила

Паметник на загиналите във Втората световна война

паметна плоча

В парковата градина в центъра на селото

141

Бургас/Средец/ Белила

Паметник на загиналите през войните 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на сградата на кметството

142

Бургас/Средец/ Богданово

Загинали в Отечествената война 1944-1945 г. от с. Богданово

паметна плоча

В центъра на селото ,на  сградата на кметството

143

Бургас/Средец/ Вълчаново

Паметник  на загиналите във войните.

Паметник

В центъра на селото

144

Бургас/Средец/ Голямо Буково

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

В центъра на селото на сградата на ПК

145

Бургас/Средец/ Голямо Буково

Загинали за Родината от с. Голямо Буково 1912-1913

паметна плоча

На фасадата на сградата на кметството

146

Бургас/Средец/ Долно Ябълково

Загинали през войните от с. Долно Ябълково

паметна плоча

В центъра на селото, на  сградата на кметството

147

Бургас/Средец/ Дебелт

Загинали за родината от с. Дебелт, ок. Бургас

паметна плоча

На входа на училището Разположени от двете страни.

148

Бургас/Средец/ Драка

Загинали в Отечествената война от с. Драка, ок. Бургас

паметник

В парка до кметството

149

Бургас/Средец/ Дюлево

Загинали за Родината от с. Дюлево

паметна плоча

Поставена на сградата на Читалището

150

Бургас/Средец/ Дюлево

Дачо Стоянов опълченец

паметна плоча

Поставен на сградата на Потребителна кооперация

151

Бургас/Средец/ Загорци

Паднали в борбата против фашизма и капитализма от с. Загорци

Паметник

В центъра на селото пред сградата на читалището

152

Бургас/Средец/ Загорци

Паметник на загиналите през Балканската, Първата и Втората световни войни

Паметник

Двора на църквата

153

Бургас/Средец/ Зорница

Загинали през войните 1944-1945 г.

Паметна плоча

В парковата градина в центъра на селото

154

Бургас/Средец/ Кирово

 

паметна плоча

В центъра на селото, на сградата на кметството

155

Бургас/Средец/ Кубадин

Загинали в Отечествената война от с. Кубадин 1944-1945 г.

паметна плоча

На стената на кметството

156

Бургас/Средец/ Момина Църква

Паметна плоча на загиналите във войните

паметник

В градинката в центъра на селото

157

Бургас/Средец/ Момина Църква

Загинали в Отечествената война от с. Момина църква 1944-1945 г.

паметна плоча

Поставена на сградата на Читалището

158

Бургас/Средец/ Малина

Паметник за падналите герои от с. Харман каръ (Малина)

паметник

На пътя за Средец в ляво

159

Бургас/Средец/ Орлинци

Паметник - на загиналите във Отечествената война

Паметник-костница

До сградата на кметството

160

Бургас/Средец/ Орлинци

На загиналите орлинци през Балканската война 1912 г.

Паметна плоча

На сградата на кметството

161

Бургас/Средец/ Проход

В пемет на загиналите през войните 1912 - 1944 г. от с. Проход

Паметна плоча

В центъра на селото

162

Бургас/Средец/ Пънчево

Загинали в Отечествената война  1944-1945 г.

Паметна плоча

На сградата на кметството

163

Бургас/Средец/ Радойново

Загинали в Отечествената война  1944-1945 г. от с. Радойново

Паметна плоча

В центъра на селото на входа на Читалището

164

Бургас/Средец/ Сливово

Възпоменателна чешма на загиналите българи при Освобождението 1878г.

Възпоменателна чешма

Разположена в ляво по пътя с. Синьо Камене

165

Бургас/Средец/ Средец

Паметник , върху който се монтират плочи с изписани имена на загинали във войните  от град Средец и общината.

Мемориален  комплекс на загиналите

В центъра на града

166

Бургас/Средец/ Светлина

Загинали в Отечествената война 1944-1945 г. от с. Светлина

Паметна плоча

На сградата на кметството

167

Бургас/Средец/ Факия

Паметник „Лъв” в памет на загиналите в Междусъюзническата война и Паметна плоча на загиналите в Балканските и Втора световна войни

паметник

На площада на селото пред сградата на кметството

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

168

Бургас/Сунгурларе/ Ведрово

Загинали за Родината в Отечествената война от с. Ведрово

Паметна плоча

В центъра на селото

169

Бургас/Сунгурларе/ Ведрово

Загинали за Родината в Отечествената война от с. Ведрово

Паметна плоча

В центъра на селото

170

Бургас/Сунгурларе/ Везенково

Доктор Константин Везенков

Бюст паметник

В  парка центъра на селото

171

Бургас/Сунгурларе/ Везенково

За свободата на Родината от С. Везенково загинаха

Паметна плоча

В парка

172

Бургас/Сунгурларе/ Везенково

Българско опълчение

паметник

В малкия парк

173

Бургас/Сунгурларе/ Везенково

На това място бе смъртно ранен д-р Везенков

паметник

Разклона за село Везенково

174

Бургас/Сунгурларе/ Велислав

На загиналите във войните с признателност от жителите на с. Велислав

паметник

Парка на селото

175

Бургас/Сунгурларе/ Вълчин

Вечна слава на падналите за Родината

паметник

В парковото пространство в центъра на селото

176

Бургас/Сунгурларе/ Грозден

Военен паметник

Паметник - монумент

Централен парк

177

Бургас/Сунгурларе/ Есен

 

Паметна плоча

В бившия парк

178

Бургас/Сунгурларе/ Завет

Паметник на загиналите в Балканската война

Паметна плоча

Квартал 21, Имот 254

179

Бургас/Сунгурларе/ Климаш

Загинали за Родината от с. Климаш-Карнобатско 1912-1913 г.

Паметна плоча

В стената на читалището

180

Бургас/Сунгурларе/ Костен

От признателните костенци на загиналите техни синове

Паметна плоча

В двора на кметството

181

Бургас/Сунгурларе/ Костен

Загинал при изпълнение на служебния си дълг

Военен гроб

В двора на кметството

182

Бургас/Сунгурларе/ Лозарево

Тук е бил домът, в който е живял опълченецът Марин Стоянов

Паметна плоча

Ул.”Първи май” № 22

183

Бургас/Сунгурларе/ Лозарево

Загинали в Отечествената война от с. Лозарево

Паметна плоча

Народно читалище „Светлина” с. Лозарево

184

Бургас/Сунгурларе/ Подвис

Всички паднали за свободата

Паметник на културата ДВ бр.41/1964 г.

В центъра на селото върху чешмата  вододелна

185

Бургас/Сунгурларе/ Прилеп

Вечна слава на героите загинали в Отечествената война

паметник

На площада  на селото

186

Бургас/Сунгурларе/ Садово

Загинали в Отечествената война от с. Садово

паметник

В двора на кметството, квартал 36, парцел - І

187

Бургас/Сунгурларе/ Садово

Загинали за Родината от с. Садово, Котленска ок.

паметник

В двора на читалището, квартал 25, парцел – І, имот № 6

188

Бургас/Сунгурларе/  Славянци

От Балканска война

паметник

В парка, в центъра на селото

189

Бургас/Сунгурларе/  Славянци

В памет на Гани Гачев

паметник

На площада в центъра на селото

190

Бургас/Сунгурларе/  Славянци

Първи ракетен пуск

Мемориален комплекс

в парка в центъра на селето

191

Бургас/Сунгурларе/  Сунгурларе

В памет на загиналите против фашизма и капитализма

паметник

В парка на кв.79 парцел І

192

Бургас/Сунгурларе/  Терзийско

Загинали през Отечествената война

Паметна плоча

На фасадата на сградата на кметството

193

Бургас/Сунгурларе/  Черница

На загиналите във войните от с. Черница

паметник

До читалището

194

Бургас/Сунгурларе/  Чубра

В Памет на Атанас Божилов загинал в Отечествената война

Паметна плоча

На сградата на кметството

195

Бургас/Сунгурларе/  Чубра

В Памет на Атанас Божилов загинал в Отечествената война

Паметна плоча

На сградата на кметството

ОБЩИНА ЦАРЕВО

196

Бургас/Царево/  Бродилово

Загинали в Отечествената война

паметник

На площада на селото

197

Бургас/Царево/  Българи

На загиналите във войните

Паметна плоча

Площада на селото, на стената камбанарията на църквата Св.св.Константин и Елена

198

Бургас/Царево/ Кости

Слава на героите

паметник

Площада на селото

199

Бургас/Царево/  Царево

Загинали в Отечествената война от гр. Мичурин

Паметна плоча

Площада на селото