test

 

ОБЩИНА АЙТОС

Област/община/

населено място

Точно наименование

Вид на обекта

Точно местоположение

1

Бургас/Айтос/ Дрянковец

Загинали за Родината от с. Дрянковец - ок. Айтоска 1912-1913 г.

Паметник

Селската градинка на с. Дрянковец

2

Бургас/Айтос/ Карагеоргиево

На загиналите в Отечествената война от с. Карагеоргиево - ок. Айтоска 1912-1913 г

паметна плоча

на стената на сградата на читалището на с. Карагеоргиево

3

Бургас/Айтос/ Караново

В памет на загиналите в Отечествената война от с. Караново

Паметник

В двора на детската градина на с. Караново

4

Бургас/Айтос/ Караново

Загинали за Родината от с. Караново - ок. Айтоска 1912-1913 г.

паметна плоча

на стената на сградата на кметството на с. Караново

5

Бургас/Айтос/ Лясково

Списък на загиналите в борбата против капитализма и фашизма
 в 1- вата Световна война и Отечествената война

Паметник

На площада, в градинката на с. Лясково

6

Бургас/Айтос/ Мъглен

Загинали за Родината от с. Мъглен - ок. Айтоска 1912-1913 г.

паметна плоча

Плочата се намира на стената на сградата на кметството на с. Мъглен

7

Бургас/Айтос/ Пещерско

Българио, за тебе те умряха Загинали за Родината

паметна плоча

В градинка на площада на с. Пещерско

8

Бургас/Айтос/ Пирне

Вечна слава на героите

Паметник

Пред читалището на с. Пирне

9

Бургас/Айтос/ Съдиево

В борбата против капитализма и фашизма от с Съдиево загинаха

Монумент

Градинка до църквата в с. Съдиево на централния площад

10

Бургас/Айтос/ Тополица

Те умряха за България

Паметник

В двора на кметството

11

Бургас/Айтос/ Тополица

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Плочата се намира на стената на сградата на кметството на с. Тополица

12

Бургас/Айтос/ Черноград

Загинали за Родината

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

13

Бургас/Айтос/ Черноград

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

14

Бургас/Айтос/ Черноград

1878-1978                     В памет на Ненко Иванов

паметна плоча

На стената на училището в с Черноград

15

Бургас/Айтос/ Чукарка

На загиналите за Родината от с. Чукарка - ок. Айтоска 1912-1913 г

паметна плоча

Лицевата стена на училище “Св.св. Кирил и Методий” в с. Чукарка

16

Бургас/Айтос/ Чукарка

На загиналите в Отечествената война от с. Чукарка

паметна плоча

На лицевата стена на Читалище “Наука”

 

ОБЩИНА БУРГАС

17

Бургас/Бургас/ Бургас

Паметна плоча на загиналия матрос

паметна плоча

На колона на мостика в Бургас

18

Бургас/Бургас/ Бургас

В памет на загиналите във Войните на ХХ век

Монумент

На ъгъла на ул.”Демокрация” и ул. „Димитър Димов”, до Транспортния техникум, гр. Бургас

19

Бургас/Бургас/ Бургас

"За него Шипка пее днес, за него Одрин все мълви"

Паметник

Пред Военния клуб, Ул.”Христо Ботев”36

20

Бургас/Бургас/ Драганово

Загинали за Родината

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

21

Бургас/Бургас/ Изворище

Загинали за Родината

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

22

Бургас/Бургас/ Изворище

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Паметна плоча е върху стената на училището

23

Бургас/Бургас/ база Атия

Паметникът се състои от пет основни елемента. На първият от тях е разположена мраморна плоча с надпис за създаването на Военноморска база Бургас. На вторият е монтирана барелефна плоча от бронз с образа на с-на II ст. Стефан Михалев Димитров от гр. Созопол. На 07.12.1973 год. той жертва живота си като спасява другарите си и кораба. На третият елемент е поставен знака на вмб Бургас, изработен от бронз, а на върха е поставен Георгиевски кръст за храброст. Елементът е изработен така, че да позволява полагането на венци и цветя. Четвъртият елемент е паметна плоча с имената на петнадесетте матроса от торпедоносеца „Смели” загинали на 19-ти май 1943 г. пред нос Акин и имената на седемте матроса от торпедоносеца „Дръзки” загинали на 15.10.1942 г. Петият елемент се състои от две паметни плочи. Първата е паметна плоча с имената на загиналите военни моряци през 1916 г. в Бургаския залив, а на втората са имената на родолюбиви българи помогнали за създаването на мемориалния комплекс.

Мемориален комплекс

в.ф. 32890 - военноморска база – ВМС; пункт за базиране Бургас (Атия)

24

Бургас/Бургас/ Българово

Паметник

Паметник

В градския парк

25

Бургас/Бургас/ кв. Долно езерово

Паднали в неравен бой при р. Драва, Унгария

Паметник

кв.74 УПИ III, отреден за млад. дом и озеленяване

26

Бургас/Бургас/  кв. Лозово

В памет на Димитър Костадинов

Паметник

южната страна на кметството в парка

27

Бургас/Бургас/  кв. Банево

През Отечествената война 1944-1945 от с. Банево, Бургаски окръг загинаха

Паметник

В регулация, в кв. 37 - градинка

28

Бургас/Бургас/    с. Брястовец

Те паднаха в Отечествената война за свободата на българския народ

Паметник

с. Брястовец, ул.”Двадесет и първа”№3

29

Бургас/Бургас/    с. Равнец

Геройски загинали през отечествената война в Унгария

Паметник

В центъра пред кметството

30

Бургас/Бургас/    с. Рудник

загинали през Отечествената война 1944-1945 г. от с. Рудник

паметна плоча

пред кметството

31

Бургас/Бургас/  Твърдица

Вечна признателност

паметна плоча

сградата на ЦДГ

32

Бургас/Бургас/   Ветрен

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Върху училищна стена на ОУ „Христо Ботев”

 

ОБЩИНА КАМЕНО

33

Бургас/Камено/ Камено

1923; 1944; 1945 загиналите в Отечествената война

Паметник и костница.

На площада пред сградата на Община Камено.

34

Бургас/Камено/  Камено

Въ паметъ на убититъ и умрулитъ войници от с. Каялий през Балканските войни 1912 - 1913 г. при Б. Хисар, Одринъ, Чаталджа, Гевгели и др.

Паметник

На ул. „Георги Кондолов” срещу РПУ гр. Камено.

35

Бургас/Камено/ с. Винарско

Загинали за Родината отъ с. Винарско ок. Айтоска 1912 – 1913 и 1915 – 1918 г.

паметна плоча

На фасада на училището в с. Винарско.

36

Бургас/Камено/ с. Вратица

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С. ВРАТИЦА БУРГАЗКА ОКОЛ. 1912 – 1913 Г. И 1915 – 1918 Г.

паметна плоча

В парка до Кметството на селото

37

Бургас/Камено/ с. Желязово

БАЛКАНСКАТА И СЪЮЗНИЧЕСКАТА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА

паметна плоча

На фасадата на кметство с. Желязово.

38

Бургас/Камено/  с. Ливада

НА ГЕРОИТЕ ЗАГИНАЛИ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 1944 – 1945 Г. В ЛЕГЕНДАРНИТЕ БОЕВЕ ПРИ Р. ДРАВА В УНГАРИЯ

паметна плоча

На центъра на селото

39

Бургас/Камено/  с. Полски извор

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТ С. ПОЛСКИ ИЗВОР – БУРГАСКО 1944 – 1945

паметна плоча

На фасадата на кметството

40

Бургас/Камено/  с. Полски извор

ЗАГИНАЛИ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С. ПОЛСКИ ИЗВОР – БУРГАСКА 1912 – 1913

паметна плоча

На фасадата на кметството

41

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944 – 1945 ГОДИНА ОТ С. РУСОКАСТРО

паметник

В парка до кметството

42

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗА СЛАВА НА ГЕРОЙТЕ 1916

паметна плоча

В кметството от двете страни след централния вход /втора плоча/

43

Бургас/Камено/  с. Русокастро

ЗА СЛАВА НА ГЕРОЙТЕ 1913

паметна плоча

В кметството от двете страни след централния вход /първа плоча/

44

Бургас/Камено/  с. Трояново

ВЪ ПАМЕТЪ НА ПАДНАЛИТЕ ГЕРОЙ ВЪ БАЛКАНСКАТА И ЕРОПЕЙСКАТА ВОЙНИ 1912 – 1913 Г. И 1915 – 1918 Г.

монумент

В двора на НУ "Христо Ботев

45

Бургас/Камено/  с. Тръстиково

ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ПРИ ГРАБОВО – УНГАРИЯ

паметна плоча

На фасадата на кметството в с. Тръстиково.

46

Бургас/Камено/  с. Тръстиково

ЗАГИНАЛИТЕ ЗА РОДИНАТА ОТЪ С.ТРЪСТИКОВО ОБЛ.БУРГАСКА 1912 – 1913 Г. 1915 – 1918 Г.

паметна плоча

На фасадата на църквата в с. Тръстиково.

47

Бургас/Камено/  с. Черни връх

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ОТ С.ЧЕРНИ ВРЪХ

Паметник

В парка на с. Черни връх

   

ОБЩИНА КАРНОБАТ

48

Бургас/Карнобат/  с. Аспарухово

ЗАГИНАЛИ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА ОТ С.ЧЕРНИ ВРЪХ

Паметник

В двора на църквата

49

Бургас/Карнобат/  с. Черково

Паметник – монумент на загиналите във войните 1912 до 1944 г.включително

Паметник

Намира се до църковния двор

50

Бургас/Карнобат/  с. Церковски

Загинали за Родината от с. Нейчево, ок. Карнобатска 1912-1913г.

паметна плоча

Върху стена при входа на читалищна сграда в село Церковски

51

Бургас/Карнобат/  с. Деветак

Слава на героите 1912-1918

Паметник

в парка на с. Деветак

52

Бургас/Карнобат/  с. Добриново

В памет на избитите и умрели през войната 1912 и 1913г.

Паметник

Намира се в църковния двор

53

Бургас/Карнобат/  с. Драганци

Загинали участници от с. Драганци в Балканската 1912-1913 и Първата световна война 1915-1918 год.

паметна плоча

В двора на читалището

54

Бургас/Карнобат/  с. Екзарх Антимово

Паметник

Паметник

В парк, намиращ се в централната част на селото

55

Бургас/Карнобат/  с. Хаджиите

Загинали в отечествената война

паметна плоча

В двора на кметството

56

Бургас/Карнобат/  с. Искра

В памет на загиналите от с. Искра в отечествената война 1944-1945

паметна плоча

В ДВОРА НА КМЕТСТВОТО, Северозападно от сградата

57

Бургас/Карнобат/  Карнобат

Братская могила воинскихъ чиновъ

Паметник и костница

В района на Общинска болница в източната част на града

58

Бургас/Карнобат/  Карнобат

В памет на опълченците от гр. Карнобат

паметна плоча

В района на общинска болница в източната част на града

59

Бургас/Карнобат/  Карнобат

Площад „Героите”      В памет на падналите в освободителните войни

паметна плоча

Площад „Героите”

60

Бургас/Карнобат/  с. Козаре

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

Закрепена на източната стена на кметството

61

Бургас/Карнобат/  с. Крумово градище

Паметник на загиналите във Втората световна война  и антифашистката съпротива 1944-1945 г.

Паметник

В центъра на селото

62

Бургас/Карнобат/  с. Мъдрино

Загинал в Отечествената война

Паметник

В парка в централната част на с.Мъдрино

63

Бургас/Карнобат/  с. Невестино

В памет на загиналите във Втората световна война

Паметник

В парка в централната част на с-Невестино – до църквата

64

Бургас/Карнобат/  с. Раклица

В памет на загиналите в Отечествената война 1944/1945 год

Паметник

В парка на с.Раклица

65

Бургас/Карнобат/  с. Сан Стефано

Паметник на участниците в Балканската и Европейската война

Паметник

В парка и в частен двор в с. Сан Стефано

66

Бургас/Карнобат/  с. Сърнево

Паметник на загиналите във Втората световна война

паметна плоча

На сградата на читалището

67

Бургас/Карнобат/  с. Сигмен

В памет на загиналите в Отечествената война 1944/1945 год.

Паметник

В парка на с.Сигмен

68

Бургас/Карнобат/  с. Смолник

Военно гробище с погребани трима руски войника и паметник

Военно гробище и паметник

Поставен в двора на училището

69

Бургас/Карнобат/  с. Соколово

Загинали в Отечествената война

паметна плоча

При входа на ОУ”Хр.Ботев”

70

Бургас/Карнобат/  с. Венец

Загиналите във Втората световна война 1944-1945 г.

Паметник

Централен парк на с.Венец

71

Бургас/Карнобат/  с. Житосвят

Паметник на загиналите във Втората световна война 1942-1945 г.

Паметник

В парк, намиращ се в централната част на селото

  

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

72

Бургас/Малко Търново/             с. Калово

Паметник „Атанасова чешма”

Паметник

В близост до с. Визица

73

Бургас/Малко Търново/             с. Калово

Паметна плоча на загиналите от с. Калово в І-та Световна война и ІІ-та Световна война

паметна плоча

На фасадата на сградата на кметството

74

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Балканската война 1912-1913 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

75

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Междусъюзническата  война 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

76

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.

паметна плоча

На фасадата на православен храм „Успение Богородично”

77

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

Паметник на загиналите за охрана държавната граница

Паметник

Градски парк

78

Бургас/Малко Търново/ Малко Търново

В памет на опълченците от Малко Търново

Паметник

ул. „България”

79

Бургас/Малко Търново/             с. Близнак

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 г.

паметна плоча

Чешма в центъра на селото

80

Бургас/Малко Търново/             с. Граматиково

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на камбанарията в центъра на селото

81

Бургас/Малко Търново/             с. Визица

Паметна плоча на загиналите в Междусъюзническата война 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на бившата сграда на кметството

82

Бургас/Малко Търново/             с. Заберново

Паметна плоча на загиналите във войните 1912-1913 и 1915-1918 г.

паметна плоча

На фасадата на църквата

  

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

83

Бургас/Несебър/             с. Баня

Паметник на загиналите

Паметник

В центъра на селото, парка срещу кметството

84

Бургас/Несебър/  с. Гюльовца

В памет на загиналите в Отечествената война жители на с. Гюльовца

Паметник

Центъра на селото срещу кметството

85

Бургас/Несебър/  с. Кошарица

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война от с. Кошарица

Паметник

В центъра на селото на площада

86

Бургас/Несебър/  Несебър

В памет на загиналите  във войните от общ. Несебър

Паметник

В центъра на града, площад Жулиета Шишманова, до пощата (новата част)

87

Бургас/Несебър/  Несебър

На падналите в съпротивителното движение и отечествената война

Паметник

Пред читалище Яна Лъскова (старата част)

88

Бургас/Несебър/  Обзор

Загинали в отечествената война

Паметник

В парковата алея на центъра на града

89

Бургас/Несебър/  Влас

Загинали в борбата против фашизма и Отечествената война от с. Влас

Паметник

Междуулично парково пространство до училището

  

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

90

Бургас/Поморие/  Александрово

Загинали в  Отечествената война от с. Александрово

паметна плоча

паметната плоча се намира на фасадата на кметството

91

Бургас/Поморие/  Александрово

Загинали за Родината

паметна плоча

паметната плоча се намира на фасадата на кметството

92

Бургас/Поморие/  Бата

Загинали за Родината от батска община

паметна плоча

паметната плоча се намира в сградата на кметството

93

Бургас/Поморие/  Горица

Загинали в Отечествената война 1944-1945 г.

Паметник

паметникът се намира  в парка на селото

94

Бургас/Поморие/  Горица

Загинали за Родината от село Горица

паметна плоча

паметната плоча се намира  в сградата на кметството

95

Бургас/Поморие/  Каблешково

Паметник на загиналите във войните 1912-1918 г. и 1944-1945 г.

Паметник

в градския парк

96

Бургас/Поморие/  Каменар

Загинали за Родината от с. Каменар

паметна плоча

паметната плоча се намира в сградата на кметството

97

Бургас/Поморие/  Лъка

Загинали за Родината от с. Лъка 1912-1913 г. и 1915-1918 г.

паметна плоча

паметната плоча е монтирана върху фасадната стена на кметството

98

Бургас/Поморие/  Медово

В памет на загиналите борци против фашизма

паметна плоча

паметната плоча е монтирана върху фасадната стена на читалище “Христо Ботев” в с.Медово

99

Бургас/Поморие/  Поморие

Загинали по време на войните

Паметник

в градския парк, срещу храм “Св.Рождество Богородично”

100

Бургас/Поморие/  Поморие

Участници в борбата за национално освобождение

паметна плоча

ул.”Княз Борис І”,срещу храм “Св.Рождество Богородично”