РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

Област/община/

населено място

Точно наименование

Вид на обекта

Точно местоположение

ОБЩИНА АЛФАТАР

1

Област Силистра, Община Алфатар, гр.Алфатар

Паметник на загиналите във войните алфатарци

Паметник

В парка, в центъра на гр. Алфатар, кв.72, парцел VІІ (отреден за парк, граничещ с

ул. „Йордан Петров“ и ул. „Дочо Михайлов“).

2

Област Силистра, Община Алфатар,

с. Алеково

Архитектурно – скулптурен ансамбъл на загиналите жители от с. Алеково и с. Кутловица

Архитектурно – скулптурен ансамбъл (паметник)

В парк, в центъра на с. Алеково, парцел ХІІ, кв.8 (отреден за парк), в близост до ул. „Алеко Константинов“

3

Област Силистра, Община Алфатар,

с. Кутловица

Паметник на загиналите във войните жители на с. Кутловица

Паметник

В парк, в центъра на с. Кутловица, имот с пл.№ 135, парцел VІ, кв.5 от о.т. 3 до о.т.51 (отреден за сел. съвет и читалище)

4

Област Силистра, Община Алфатар,

с. Васил Левски

Пирамида в чест на загиналите в Отечествената война

Паметник

На площада в центъра, пред кметство, пред имот с пл. №126, парцел VІІ, кв.8 в с. Васил Левски, обсег: от о.т.35 до о.т.36.

5

Област Силистра, община Алфатар,

с. Бистра

Паметник на опълченеца Стоян Пройнов Стоянов

Паметник

В пространството пред кметство с. Бистра, ул. „Първа“ № 6, пл. № 171, парцел VІ, кв.14 по плана на с. Бистра

6

Област Силистра, Община Алфатар,

с. Цар Асен

Паметник на загиналите във войните жители на

с. Цар Асен

Паметник

В зелена площ до КИП и

ул. „Пета“, кв. 4 по регулационния план на

с. Цар Асен

7

Област Силистра, Община Алфатар, гр. Алфатар

Надгробна плоча на Владимир Мусаков

Надгробна плоча

В двора на Храм „Св.Троица“ -  гр. Алфатар, ул. „Отец Паисий“ № 5, имот с пл. №402, кв. 42, отреден за парк-резерват

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

8

Област Силистра,

Община Главиница, гр. Главиница

Паметник на загиналите в Отечествената война

Колективен

Парковата част на спортния комплекс

9

Област Силистра, Община Главиница,

с. Зафирово

Паметник на загиналите в Отечествената война

Колективен

Ул.”Атила Зафиров” № 65

10

Област Силистра, Община Главиница,

с. Сокол

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война

 

Ул.” Д. Благоев” № 30В

11

Област Силистра,

Община Главиница,

с. Малък Преславец

Паметник на загиналите в Отечествената война

Колективен

В центъра на с. Малък Преславец на сградата на кметството

ОБЩИНА ДУЛОВО

12

Област Силистра,

Община Дулово,

 гр. Дулово

Паметник на загинали във войните граждани на Дуловския край

Шестоъгълна ротонда с 6 колони. В горни край с баралеф

гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 18 /северният площад в градинката/

13

Област Силистра, Община Дулово,

с. Межден

6 /шест/ броя паметни плочи на загинали участници във ІІ-та световна война

Паметни плочи от двете страни на алея в парка на с. Межден

В парка на с. Межден, Община Дулово

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

14

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Голеш

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война 1944-1945 жители на с. Голеш

Плоча

Сградата на читалището в с. Голеш

15

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Стрелково

Паметник на загиналите в Сръбско-Българската, Балканската, Първата и Втора световна войни

паметник

В центъра на селото

16

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Кайнарджа

Паметник на загиналите във Втората световна война

паметник

В центъра на селото

17

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Поп Русаново

Паметник на загиналите в Балканската, Първата и Втора световни войни

чешма

В центъра на селото

18

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Светослав

Паметник на загиналите във войните от с. Светослав

Паметник-плоча

В центъра на селото

19

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Кайнарджа

На жертвите от община Кайнарджа, загинали по време на Румънската окупация 1916г.-1940г.

Паметник-плоча

В центъра на селото

20

Област Силистра, Община Кайнарджа, с. Краново

Паметна плоча на загиналите 1944-1945

Паметна плоча

В центъра на с. Краново – на сградата на кметството

ОБЩИНА СИЛИСТРА

21

Област Силистра, Община Силистра, гр. Силистра

Паметник на 31-ви пехотен Силистренски полк

Паметник

Гр. Силистра, ПИ 66425.8851 по кадастрална карта на града, на кръстовището на ул. „Македония“ и ул. „Добрич“.

22

Област Силистра, Община Силистра, гр. Силистра

Паметник на загиналите през Втората световна война 1944-1945

Колективен паметник

В двора на завод „Оргтехника“ АД, гр. Силистра

23

Област Силистра, Община Силистра, гр. Силистра

Паметник на Преслав Стоянов – загинал по време на мисия в Ирак

Орелеф

Входа на закрита лекоатлетическа писта на стадион „Луи Аер“, гр. Силистра

24

Област Силистра, Община Силистра, гр. Силистра

Паметник на загиналите през Първата световна война

Колективен паметник – костница и военно гробище

Гр. Силистра, ПИ 66425.501.6282 по кадастрална карта на града, на кръстовището на ул. „7-ми септември“ и ул. „Дръстър“, до ГКПП с Румъния.

25

Област Силистра, Община Силистра, с. Айдемир

В памет на загиналите айдемирци в периода от Руско-турската война до Втората световна война

Монумент

с. Айдемир, ПИ 00895.502.1630 по кадастрална карта на селото, по ул. „София“ в центъра на селото

26

Област Силистра, Община Силистра, с. Сребърна

Паметник на загиналите в Отечествената война

Колективен паметник

с. Сребърна, кв. 40, УПИ ХІІ – 447 по плана на делото. В парка на центъра на селото, срещу читалището

27

Област Силистра, Община Силистра, с. Сребърна

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война

Паметна плоча

с. Сребърна, кв.17, УПИ ХІІІ за чешма по плана на селото. На площада в центъра пред читалището.

28

Област Силистра, Община Силистра, с. Смилец

Паметник на загиналите за Родината войници от с. Смилец

Паметник с формата на квадратен паралелепипед

В кв. 27, центъра на селото, пред Народно читалище „Светлина 1906“

29

Област Силистра, Община Силистра, с. Професор Иширково

Паметник на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни

Колективен паметник

с. Професор Иширково, кв. 31, в парка „Чешмата“ зад читалището

30

Област Силистра, Община Силистра, с. Йорданово

Паметник на загиналите в Отечествената война

Колективен паметник

с. Йорданово, по ул. „Четвърта“, в т.нар. „българска“ махала Сабин (Чаталджа) на селото, кв. 12, УПИ І по плана на селото

31

Област Силистра, Община Силистра, с. Бабук

Паметник на добруджанските революционери

Паметник с Барелефи и костници на Иван Стайков

с. Бабук, кв. 53 а, УПИ ІІ – за обществено обслужване по плана на селото, на площада в центъра, срещу читалището

32

Област Силистра, Община Силистра, с. Срацимир

Паметник на загиналите във войните

Скулптурно-архитектурен ансамбъл

 

с. Срацимир, кв. 19, УПИ ХІІІ за чешма по плана на селото в центъра

ОБЩИНА СИТОВО

33

Област Силистра, Община Ситово,

с. Ситово

Паметник на загиналите във войните

Паметник

Площад в с. Ситово

34

Област Силистра, Община Ситово,

с. Гарван

Паметна плоча на загиналите в  Отечествената война

Паметник

Площад в с. Гарван

35

Област Силистра, Община Ситово,

с. Попина

Паметна плоча на загиналите в Отечествената война

Паметник

Парк, с. Попина

36

Област Силистра, Община Ситово,

с. Попина

Паметна плоча на загиналите в Балканската война

Паметник

Площад, с. Попина

ОБЩИНА ТУТРАКАН

37

Област Силистра

Община Тутракан

Гр. Тутракан

Мемориал «Военна гробница-1916 г.»

Военно гробище

10 км южно от гр. Тутракан и 1,5 км североизточно от с. Шуменци, община Тутракан, на мястото на форт № 7 на някогашната румънска крепост (по българската номерация на фортовете).

38

Област Силистра,

Община Тутракан,

гр. Тутракан

Паметник на загиналите във войните за национално освобождение и обединение.

монумент

Гр. Тутракан, кв. «Христо Ботев», парк «Христо Ботев»

39

Област Силистра,

Община Тутракан,

гр. Тутракан

Бюст-паметник на ген. Пантелей Киселов

Бюст паметник

Гр. Тутракан. Източно от площад «Суворов», в алеята пред Обреден дом.

40

Област Силистра,

Община Тутракан,

с. Нова Черна

„В памет на загиналите новочерненци по бойните полета за свободата на България”

Паметна плоча

На площада пред НЧ „Васил Йорданов-1942”

41

Област Силистра,

Община Тутракан,

с. Белица

Паметник на загиналите във Втората световна война

Паметна плоча

с. Белица, в центъра на селото, в парка срещу кметството

42

Област Силистра,

Община Тутракан,

с. Варненци

Паметна плоча на загиналите във Втората световна война

Паметна плоча

с. Варненци, в парка на селото.

43

Област Силистра,

Община Тутракан,

с. Шуменци

Паметник на загиналите във Втората световна война с. Шуменци

Паметна плоча

С. Шуменци, в центъра до кметството

44

Област Силистра,

Община Тутракан,

с. Старо село

Паметник на тъжащата майка

Паметник

с. Старо село, на централния площад на селото.